Odabir promjera ventilacijskog kanala lokalnog rudnika(3)

(5)

Gdje,E– energija koju ventilacijski kanal rudnika troši tijekom ventilacije, W;h– otpor ventilacijskog kanala rudnika, N/m2;Q – volumen zraka koji prolazi kroz ventilacijski ventilator rudnika, m3/s.

1.2.3 Trošak električne energije za ventilaciju rudnika

Godišnja naknada za električnu energiju ventilacije za ventilacijski kanal rudnika je:

(6)

Gdje:C2– godišnji trošak električne energije za ventilaciju ventilacijskog kanala rudnika, CNY;E– energija potrošena ventilatorom rudnika tijekom ventilacije, W;T1– dnevno vrijeme ventilacije, h/d, (uzetiT1= 24h/d);T2– godišnje vrijeme ventilacije, d/a, (uzmiT2= 330d/a);e– cijena snage ventilacijske snage, CNY/kwh;η1– učinkovitost prijenosa motora, ventilatora i druge opreme;η2– učinkovitost radne točke ventilatora.

Prema formuli (5), relevantni parametri se zamjenjuju u formulu (6), a godišnji trošak električne energije ventilacije rudničkog ventilacijskog kanala dobiva se kao:

(7)

1.3 Troškovi instalacije i održavanja rudničkog ventilacijskog kanala

Troškovi ugradnje i održavanja rudničkog ventilacijskog kanala uključuju utrošak materijala i plaće radnika prilikom postavljanja i održavanja rudničkog ventilacijskog kanala.Pod pretpostavkom da je njegov trošak proporcionalan trošku nabave ventilacijskog kanala rudnika, godišnji trošak instalacije i održavanja ventilacijskog kanala rudnika je:

C3= kC1= k( a + bd) L(8)

Gdje,C3– godišnji trošak instalacije i održavanja ventilacijskog kanala rudnika, CNY;k– faktor troškova za ugradnju i održavanje rudničkog ventilacijskog kanala.

1.4 Formula za izračun ekonomičnog promjera ventilacijskog kanala rudnika

Ukupan trošak potrošnje ventilacijskog kanala rudnika uključuje: zbroj troškova nabave ventilacijskog kanala rudnika, trošak električne energije za ventilacijski kanal rudnika pri prozračivanju te troškove ugradnje i održavanja ventilacijskog kanala rudnika.

(9)

Uzimanje odjeljkadrudničkog ventilacijskog kanala kao varijable, maksimiziranje ovog funkcionalnog izraza je:

(10)

Nekaf1(d)= 0, tada

(11)

Jednadžba (11) je formula za izračun ekonomičnog promjera rudničkog ventilacijskog kanala za lokalnu ventilaciju.

Nastavit će se…


Vrijeme objave: 7. srpnja 2022